Новости

Секрети судинної хірургії: новітні мініінвазивні технології діагностика і лікування атеросклеротичних та тромботичних уражень судин

Конференція з міжнародною участю
«Секрети судинної хірургії: новітні мініінвазивні технології діагностика і лікування атеросклеротичних та тромботичних уражень судин».

18 – 19 жовтня 2012 року
за адресою 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Конференцію включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2012 рік (реєстраційний номер 140).

В конференції приймуть участь провідні спеціалісти з променевої діагностики, кардіології, неврології, ендокринології, ревматології, гематології та інших галузей медицини.
Основні програмні питання конференції:

  • Сучасні діагностичні можливості та міждисциплінарний підхід до розробки діагностично-лікувального алгоритму у хворих з судинною патологією;
  • Мініінвазивні та гібридні технології в хірургічному лікуванні захворювань судин (рентгенендоваскулярні, мініінвазивні та гібридні втручання на судинах);
  • Ангіологія: профілактика, консервативне лікування та реабілітація пацієнтів з судинними захворюваннями (погляд різних спеціалістів).